Hỗ trợ trực tuyến
0650 367 4955
Liên kết website
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 25
   Truy cập trong ngày : 134
   Tổng số truy cập : 162358
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP 5/4/2015 3:19:45 PM

- Quyết định số 111/QĐ-UB ngày 14/11/1992 của UBND tỉnh Sông Bé V/v thành lập doanh nghiệp nhà nước Lâm trường Phú Bình trực thuộc tỉnh Sông Bé.

- Đến ngày 08/12/1997 Quyết định số 4034/QĐ-UB của UBND tỉnh BD V/v chuyển Lâm trường Phú Bình thành đơn vị sự nghiệp có thu.

- Ngày 20/10/2009 quyết định số 4559/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương  chuyển lâm trường Phú Bình thành công ty TNHH MTV.

- Thực hiện Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh và Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành Công ty TNHH MTV và tổ chức quản lý Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu. Sau khi được góp ý, hướng dẫn Lâm trường đã xây dựng phương án trình các cấp có thẩm quyền và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 09/11/2010 V/v chuyển đổi lâm trường phú bình thành Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Dương hoạt động theo Điều lệ  được chủ sở hữu  ban hành kèm theo quyết định số 3498/QĐ-UBND ngày 09/11/2010. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BD chính thức đi vào hoạt động và đã được Sở kế hoạch đầu tư tỉnh BD cấp giấy chứng nhận ĐKKD  ngày 15/12/2010  với số vốn điều lệ ban đầu là 23 tỷ đồng, hoạt động với một số ngành nghề gồm: Trồng rừng và chăm sóc cây rừng, chăn nuôi, trồng cây Điều, cây cao su, thu mua mủ Cao su …v.v. Sau 4 năm hoạt động vốn điều lệ của Công ty đến thời điểm ngày 29/5/2014 tăng lên thành 78.144.000.000đ.

- Với số lao động tại thời điểm chuyển sang công ty là 26 người đến thời điểm hiện tại tổng số lao động là 50 người.

- Công ty quản lý 5.683,9 ha thuộc địa bàn Xã tam lập, huyện Phú Giáo tỉnh BD.

 

Lên đầu trang