Hỗ trợ trực tuyến
0650 367 4955
Liên kết website
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 0
   Truy cập trong ngày : 93
   Tổng số truy cập : 108868
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG 5/27/2016 4:32:33 PM

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

1.      Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Dương

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại:  0650.3674955                          Fax: 0650.3672986

2.      Ngành nghề kinh doanh: Trồng kinh doanh cây lâm nghiệp, cây cao su, cây điều và cây lâu năm khác; Khai thác lâm sản(trừ gỗ); Hoạt động dịch vụ nông, lâm nghiệp(cày, ủi, bảo vệ động thực vật); Bán buôn nông sản(mủ cao su, hạt điều), lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa), vật tư nông nghiệp, giống cây trồng và động vật sống; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; thủy sản nội địa...

3.      Vốn điều lệ: 106.883.630.000 đồng (Một trăm lẻ sáu tỷ, tám trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm ba mươi ngàn đồng).

Trong đó:

-         Cổ phần Nhà nước nắm giữ                                          : 6.947.436 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ;

-         Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động                                 : 69.700 cổ phần, chiếm 0,65% vốn điều lệ;

-         Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược                                 : 3.206.509 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ;

-         Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường : 464.718 cổ phần chiếm 4,35% vốn điều lệ.

4.      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 464.718 cổ phần (tương đương 4,35% vốn điều lệ).

5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần

6.      Giá khởi điểm: 10.000 đồng/01 cổ phần

7.      Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Dương do Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX) ban hành.

8.      Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX)

9.      Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc:

-         Thời gian: từ ngày 31/5/2016 đến 16h00 ngày 17/6/2016

-         Địa điểm tại các Đại lý đấu giá được công bố trong Quy chế bán đấu giá do HSX ban hành.

10. Địa điểm công bố thông tin: Các Đại lý đấu giá, doanh nghiệp, tổ chức tư vấn và HSX.

11. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 23/6/2016 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

Thời gian: 9h00 thứ sáu ngày 27 tháng 6 năm 2016

Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Số 16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/6/2016 đến ngày 07/7/2016

14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/6/2016 đến ngày 04/7/2016

Để biết thêm thông tin chi tiết, nhà đầu tư vui lòng xem bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá bán cổ phần Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Dương tại các website www.hsx.vn, www.lamnghiepbinhduong.com, www.siac.vn và các website của Đại lý đấu giá.

CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Các tin mới cập nhật
Lên đầu trang