Hỗ trợ trực tuyến
0650 367 4955
Liên kết website
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 105
   Truy cập trong ngày : 48
   Tổng số truy cập : 194178
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 8/29/2022 3:13:35 PM
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

1. Nghị quyết HĐQT: vui lòng Bấm vào đây

2. Thông báo mời họp: vui lòng Bấm vào đây

3. Dự kiến chương trình làm việc: vui lòng Bấm tại đây

4. Thông báo về việc ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: vui lòng Bấm tại đây 


Lên đầu trang