Hỗ trợ trực tuyến
0650 367 4955
Liên kết website
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 37
   Truy cập trong ngày : 183
   Tổng số truy cập : 200921
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 5/20/2022 10:32:47 AM
Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Thông báo mời họp: vui lòng Bấm vào đây

2. Chương trình làm việc: vui lòng Bấm vào đây

3. Báo cáo năm 2021 và kế hoạch năm 2022: vui lòng Bấm tại đây

4. Kế hoạch năm 2022: vui lòng Bấm tại đây 

5. Báo cáo của BKS: vui lòng Bấm tại đây

6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính: vui lòng Bấm tại đây

7. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận: vui lòng Bấm tại đây

8. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT-BKS: vui lòng Bấm tại đây

9. Tờ trình chọn lựa công ty kiểm toán: vui lòng Bấm tại đây


Lên đầu trang