Hỗ trợ trực tuyến
0650 367 4955
Liên kết website
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 1
   Truy cập trong ngày : 763
   Tổng số truy cập : 220904
Tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 4/2/2024 2:41:05 PM

1.Chương trình DHDCD: vui lòng Bấm vào đây

1a.Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết: vui lòng Bấm tại đây

1b.Nội dung đại hội: vui lòng Bấm vào đây

2.Báo cáo của HDQ tại ĐHĐCD2024: vui lòng Bấm vào đây

3.Báo cáo BKS năm 2023: vui lòng Bấm vào đây

4.Tờ trình thông qua BCTC: vui lòng Bấm vào đây

5.Tờ trình thông qua phan phối lợi nhuận: vui lòng Bấm vào đây

6.Tờ trình các khoản phải nộp liên quan đất giao khoán: vui lòng Bấm vào đây

7.Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán: vui lòng Bấm vào đây

8.Dự thảo Biên bản DHDCD 2024: vui lòng Bấm vào đây

9.Dự thảo Nghị quyết DHDCD 2024: vui lòng Bấm vào đây

Lên đầu trang